Kullanım koşulları

Hizmet Şartları

1. Önsöz

Bunlar resmi hüküm ve koşullardır ve https://www.yourxstream.com’da bulunan internet web sitesini (“Web Sitesi”) kullanımınız ile ilgili olarak, siz ve YouXStream, a.s. arasında Fransızca bulunan yasal olarak bağlayıcı bir anlaşma oluşturur. YourXStream, web sitesindeki hizmetleri bu sayfadaki hüküm ve koşullara tabi olarak sunmaktadır ve Web Sitesini kullanarak bu koşulları kabul edersiniz. Lütfen dikkatlice okuyun.

Web Sitesini kullanırken, tekrarlanan telif hakkı ihlal politikamız ve gizlilik politikamız da dahil olmak üzere, yayınlanmış tüm kurallara, topluluk yönergelerine, bildirimlerine veya politikalarına tabi olursunuz. Bu tür kurallar, kurallar, ifadeler ve ilkeler, bu Hizmet Koşullarına atıfta bulunularak eklenmiştir.

2. Erişim

Web Sitesine erişerek şunları onaylarsınız:

 • eyaletinizin, eyaletinizin veya ülkenizin yasalarına göre en az 18 yaşında veya reşit olmak üzere reşit değilseniz; Ve
 • Web Sitesinden sunulan ve/veya indirilebilir materyallerin çıplaklık ve açık cinsel etkinliklerin açık görsel, sesli ve/veya metinsel tasvirlerini içerdiğini biliyor ve anlıyorsunuz; bu tür malzemelere aşina olduğunuzu; bu tür malzemelerden rahatsız olmadığınızı; ve bu Hizmet Koşullarını kabul ederek, kendi kişisel görüntülemeniz için bu tür müstehcen cinsel materyallere bilerek ve isteyerek erişmeye çalıştığınızı bize garanti ettiğinizi; Ve
 • Web Sitesini yalnızca kişisel ve ticari olmayan amaçlar için kullanacaksınız; Ve
 • Web Sitesinin herhangi bir bölümünü ticari amaçla indirmez, kopyalamaz veya dağıtmazsınız; Ve
 • bu Hizmet Koşullarını değiştirmeyecek, silmeyecek, eklemeyecek, değiştirmeyecek veya düzenlemeyecek ve bu tür herhangi bir değişiklik girişimi geçersiz olacak ve hiçbir etkisi olmayacaktır.

3. Fikri Mülkiyet Hakları

Web Sitesi, tüm kullanıcı Gönderimleri (aşağıda tanımlandığı gibi) hariç, tüm içerik, medya ve materyaller, tüm YourXStream yazılımları, kod, tasarım, metin, komut dosyası, mesajlar, resimler, fotoğraflar, resimler, ses ve video materyalleri, medya dosyaları, resim, grafik materyaller, makaleler, veritabanları, tescilli bilgiler, yazılar, sözlü ifadeler, müzik, video kayıtları, görsel-işitsel çalışmalar ve kayıtlar, slaytlar, portreler, yazarlık eserleri, animasyonlu ve/veya hareketli resimler, interaktif özellikler, karikatürler, benzerlikler, profiller, vokal veya diğer sesler, ses kayıtları, sesler, ses kopyaları, bilgisayar grafikleri ve görsel efektlerin yanı sıra eşlik eden tüm belgeler, ambalajlar veya diğer materyaller, elle tutulur veya elle tutulamaz ve web sitesinin telif hakkı yla korunan veya başka şekilde yasal olarak korunabilir unsurları da dahil olmak üzere, bunlarla sınırlı olmamak üzere, ürün seçimi, sırası, ‘görünüm ve his’ ve düzenleme, türev ve tüm işler, , çeviriler, uyarlamalar veya aynı varyasyonları, ne olursa olsun orta, yayın ortamı, biçim veya form, şimdi bilinen veya bundan sonra geliştirilen veya keşfedilen ve ne olursa olsun nerede üretilen, yerde, bir stüdyo veya başka bir yerde, siyah-beyaz veya renkli, tek başına ya da diğer iş, karakterler, gerçek veya hayali ile birlikte, dünyanın herhangi bir yerinde ve her yerde, bireysel ve/veya topluca (“İçerik”) ve ticari markalar, hizmet markaları ve logolar burada (“Markalar”) yer alan, YourXStream ve/veya bağlı kuruluşları ve bunların reklamverenleri, lisans verenleri, tedarikçileri, hizmet sağlayıcıları, promosyon ortakları ve/veya sponsorları tarafından, ilgili yasalar ve ilgili yasalar uyarınca telif hakkı ve diğer fikri mülkiyet haklarına tabi olup olmadığı veya bunlara ait olup olmadığı, hizmet markaları, hizmet markaları ve logoları dır. İçeriği ve/veya Markaları, ilgili sahiplerinönceden yazılı izni olmadan kopyalanamaz, çoğaltamaz, dağıtamaz, yayınlanamaz, görüntüleyebilir, satamaz, lisans yapamaz veya başka bir amaçla kullanamazsınız.

4. Kullanıcı Gönderimleri

A. Kullanıcılarımızın video veya diğer materyalleri ve bu tür gönderilerin barındırılmasını, paylaşılmasını ve/veya yayınlanmasını (“Gönderimler”) göndermelerine izin veririz. Kendi Gönderimlerinizden ve bunları yayınlamanın veya yayınlamanın sonuçlarından yalnızca siz sorumlu sunuzdur. Gönderimlerinizle bağlantılı olarak, şu ları onaylarsınız/garanti emzsiniz:

 • Gönderim’deki her bir kişinin, gönderimlerinizde bu hizmet şartlarının da uygun gördüğü şekilde kullanılmak üzere her bir bireyin adını veya benzerliğini kullanmak için yazılı izni, serbest bırakılması ve/veya iznine sahip olursunuz; Ve
 • Gönderdiğiniz 18 U.S.C. § 2257 ve 28 C.F.R 75 dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm yasalara uygundur; Ve
 • Tüm sahiplik haklarınızı Gönderimlerinizde saklı tutarsınız. Ancak, materyali bize göndererek, bize, Web Sitesi ile bağlantılı olarak Gönderim’in türev çalışmalarını kullanmak, çoğaltmak, değiştirmek, uyarlamak, iletmek, tercüme etmek, dağıtmak, tanıtmak, sergilemek, sunmak için dünya çapında, münhasır olmayan, telifsiz, alt lisanslanabilir ve devredilebilir bir lisans vermiş oluyorsunuz; Ve
 • Gönderiminizin Web Sitesinde veya Web Sitesi üzerinden yayınlanması, doğrudan veya dolaylı olarak gizlilik haklarını, tanıtım haklarını, telif haklarını, ticari marka haklarını, ticari gizli hakları, sözleşme haklarını veya herhangi bir kişi veya kuruluşun diğer haklarını ihlal etmez; Ve
 • herhangi biri eylemleriniz, yüklenen içeriğiniz veya bilgilerinizle ilgili olarak aleyhimize bir talepte bulunursa, Talep, kayıp veya sorumluluktan kaynaklanan her türlü yükümlülük veya masraf da dahil olmak üzere, Hizmetlerin kullanımından veya bu Hizmet Şartlarının ihlalinden kaynaklanan veya bunlarla ilgili her türlü iddia, dava veya eylemden zararsız olan YourXStream’i ve bağlı kuruluşlarını, memurlarını, acentelerini ve çalışanlarını tazmin edecek ve elinde tutacaktır. , tazminat, dava, yargılama, dava masrafları ve
 • avukatlık ücretleri. YourXStream’in değil, sizin değil, yüklediğiniz herhangi bir saldırgan, uygunsuz, müstehcen, yasa dışı, yetkisiz veya başka bir şekilde sakıncalı içerik veya bilgilerden sorumlu olduğunuzu kabul edersiniz; Ve
 • gönderimlerinizle ilgili olarak vadesi dolmuş veya vadesi gelmiş olabilecek her türlü artıkları, yeniden kullanım ve diğer ücretleri, tazminatı veya ödemeleri ödemiş veya ödeyeceksiniz.

B. Web Sitesindeki içerik, yalnızca bilgileriniz ve kişisel kullanımınız için IS olarak size sağlanır. Ayrıca şunları yapamayacağınız konusunda hemfikirsiniz:

 • telif hakkı yla korunan, ticari sır tarafından korunan veya gizlilik ve tanıtım hakları da dahil olmak üzere üçüncü taraf mülkiyet haklarına tabi olan materyalleri, bu hakların sahibi olmadığınız veya materyali yayınlamave YourXStream’e burada verilen tüm lisans haklarını vermek için hak sahibinden izin almadığınız sürece gönderin; Ve
 • sizin yararınıza olsun veya olmasın, herhangi bir üçüncü tarafın, önceden açık yazılı iznimiz olmadan, üye Gönderimleri de dahil olmak üzere herhangi bir İçeriği çoğaltmasına, kullanmasına, kopyalamasına, değiştirmesine, uyarlamasına, çevirisine, yayınlamasına, yayınlamasına, yayınlamasına, yayınlamasına, yüklemesine, dağıtmasına, dağıtmasına, yayınına veya herhangi bir üçüncü tarafa (üçüncü taraf web sitesi dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, bunlarla sınırlı olmamak üzere) veya başka bir şekilde kullanmasına izin vermek; Ve
 • YourXStream’e veya herhangi bir üçüncü tarafa zarar verebilecek yanlış beyanları veya yanlış beyanları yayınlamak; Ve
 • yasadışı, tehdit edici, taciz edici, nefret dolu veya suç sayılabilecek, hukuki sorumluluk doğuracak, herhangi bir yasayı ihlal eden veya başka bir şekilde uygunsuz olan davranışlarda bulunmak; Ve
 • tecavüz, zorla cinsel eylemler, hayvanlık, ölüm veya kontrollü maddelerin (zımni, sahnelenmiş, simüle edilmiş, yapay veya karikatür/çizilmiş/sanat) kullanımını tasvir eden veya ima eden materyaller sunmak; Ve
 • şiddet veya istismarı (başka bir canlıya gerçek zarar) tasvir eden materyaller sunmak; Ve
 • ensesti betimleyen veya teşvik eden materyaller sunmak; Ve
 • “fecophilia” veya “scat” olarak da bilinen koprophilia’yı betimleyen veya teşvik eden materyaller sunmak; Ve
 • herhangi bir web kazıyıcı, çevrimdışı okuyucu, örümcek veya robot da dahil olmak üzere, herhangi bir bilgisayarlı veya otomatik mekanizma kullanmak, erişim, ayıklama veya web sitesinden herhangi bir İçerik indirmek, açıkça bizim tarafından bunu yapmak için yazılı olarak yetkili olmadıkça; Ve
 • belirli bir süre içinde sunucularımıza geleneksel çevrimiçi web tarayıcısı kullanarak bir kişinin makul bir şekilde oluşturabileceğinden daha fazla istek mesajı gönderen bir şekilde Web Sitesine erişen herhangi bir otomatik sistemi kullanmak veya başlatmak;
 • Hesap adları da dahil olmak üzere, web sitesinden kişisel olarak tanımlayıcı bilgileri toplamak veya toplamak; Ve
 • ticari amaçlarla, Web Sitesinin gönderimlerine ilişkin herhangi bir kullanıcıyı talep etmek; Ve
 • reklam veya iş talep sonrası; Ve
 • başka bir kişiyi taklit etmek.

C. Herhangi bir kullanıcı Gönderimini onaylamayız ve kullanıcı Gönderimleriyle ilgili tüm sorumlulukları açıkça reddediyoruz. YourXStream, Web Sitesinde telif hakkı ihlali faaliyetlerine veya fikri mülkiyet haklarının ihlaline izin vermez ve üçüncü tarafların fikri mülkiyet haklarına ilişkin ihlallerin doğru şekilde bildirilmesi halinde içeriği derhal kaldırır. Telif hakkı ihlallerini tekrar edenlerin Web Sitesine kullanıcı erişimi sona erdirilir.

Telif hakkı sahibi veya aracısıysanız ve herhangi bir kullanıcı Gönderiminin veya diğer içeriğin haklarınızı ihlal ettiğine inanıyorsanız, aşağıdaki bilgileri içeren bu formla bir geri alma isteği gönderebilirsiniz:

 • telif hakkı sahibinin veya telif hakkı sahibi adına hareket etmeye yetkili kişinin elektronik veya fiziksel imzası; Ve
 • ihlal edildiğini iddia ettiği ve kaldırılacak veya erişim ini içeren materyali tanımlayan bir açıklama ve materyalin orijinal veya yetkili bir kopyasının bulunduğu yer (örneğin, yasal olarak yayınlandığı web sitesinin sayfasının URL’si; alıntının kopyalandığı kitabın adı, baskısı ve sayfaları , vb.); Ve
 • hizmet sağlayıcısının adres, telefon numarası ve varsa elektronik posta gibi sizinle iletişim kurmasını sağlamak için makul derecede yeterli bilgiler; Ve
 • malzemenin kullanımının, şikayet edildiği şekilde, gerçek sahibi, temsilcisi veya kanun tarafından izin verilmediklerine dair iyi niyetli bir inanca sahip olduğunuza dair bir beyan; Ve
 • bildirimdeki bilgilerin doğru olduğuna ve yalancı şahitlik cezası altında, telif hakkı sahibi olduğunuza veya sahibi adına hareket etme yetkisine sahip olduğunuza dair bir beyan.

Bu bölümün tüm gerekliliklerine uymazsanız, geri çekme isteğinizin geçerli olmayabileceğini kabul esiniz. Adınızı, iletişim bilgilerinizi ve devralma isteğinizin içeriğini bildirdiğiniz içeriği gönderen kişiye düzenli olarak sağladığımızı lütfen unutmayın. Rapor gönderen yetkili bir temsilciyseniz, söz konusu hakka sahip kuruluş veya istemcinin adını sağlarız.

Karşı Bildirim Süreci

Bir kullanıcının video gönderimi kaldırıldığında, Web Sitesi, kaldırma isteğini gönderen kişi veya kuruluşun iletişim bilgilerini sağlamak da dahil olmak üzere, kullanıcıya bu kaldırma işlemini bildirir.

Web Sitesinin tekrar ihlal etme politikası uyarınca, kullanıcının web sitesine karşı bildirim göndermesi için beş (5) günü vardır ve bu da orijinal çıkarma bildiriminin neden yanlışlıkla gönderildiğini açıklar. Karşı bildirim, kullanıcının iletilen devralma isteğini ilk olarak aldığı YourXStream e-posta adresine gönderilebilir.

Web Sitesinin bir kullanıcının karşı bildirimini dikkate alabilmesi için aşağıdakileri içermesi gerekir:

 • Kullanıcının fiziksel veya elektronik imzası; Ve
 • Malzemenin daha önce mevcut olduğu bir veya daha fazla URL sağlayarak çıkarılan malzemenin tanımlanması; Ve
 • Kullanıcının, malzemenin kaldırılacak veya devre dışı bırakılan veya devre dışı bırakılan malzemenin yanlış tanımlanması veya yanlış tanımlanması sonucu kaldırıldığına veya devre dışı bırakıldığına dair iyi niyetli bir inanca sahip olduğuna dair yalan beyanda; Ve
 • Kullanıcının adı, adresi ve telefon numarası; Ve.
 • Kullanıcının, kullanıcının bulunduğu yargı bölgesi veya kullanıcının adresinin Abd dışında olup olmadığı, Web Sitesinin bulunabileceği herhangi bir yargı bölgesi için federal Bölge Mahkemesi’nin yargı yetkisini kabul ettiğine dair bir beyan; Ve
 • Kullanıcının, ihlal iddiası bildirimini gönderen kişiden veya söz konusu kişinin temsilcisinden işlem hizmetini kabul edeceğine dair bir beyan.

Bu öğelerin tümünün karşıtlığı olmayan karşı bildirimler etkisizdir ve Web Sitesi tarafından dikkate alınmayabilir.

Aldığımız tüm karşı bildirimleri, orijinal karşılama isteğini gönderen kişiye göndereceğimizi lütfen unutmayın. Bu kişi telif hakkı ihlali için size dava açmak için seçebilirsiniz. Karşı bildiriminizi yaptıktan sonraki on (10) iş günü içinde dava açıldığına dair bildirim almazsak, kaldırılan malzemelere erişimi geri getireceğiz. O zamana kadar, yüklenen materyalinize erişilemez kalır. İstenirse orijinal çıkarma isteğinin bir kopyasını sağlarız.

D. Web Sitesini kullanırken çok çeşitli kaynaklardan gelen kullanıcı Gönderimlerine maruz kaldığınızı ve YourXStream’in bu Gönderilerin doğruluğundan, kullanışlılığından, güvenliğinden veya fikri mülkiyet haklarından sorumlu olmadığını kabul edersiniz. Ayrıca, yanlış olan kullanıcı Gönderimlerine maruz kalınabileceğini de anlar ve kabul emzebilirsiniz, uygunsuz, saldırgan veya sakıncalı ve feragat etmeyi kabul edersiniz ve bu vesileyle, sahip olduğunuz yasal veya adil hak veya çarelerden feragat edersiniz veya bunlarla ilgili olarak YourXStream’i ve sahiplerini, bağlı kuruluşlarını ve/veya lisans verenlerini, Web Sitesini kullanımınızla ilgili olarak yasaların izin verdiği en geniş ölçüde tazmin etmeyi ve tutmayı kabul edersiniz.

5. Garanti Feragatname

WEB SITESINI KULLANıMıNıZıN TEK RISK ALTıNDA OLACAĞıNı KABUL EDERSINIZ. YOURXSTREAM, MEMURLARI, YÖNETİcİLerİ, ÇALIŞANLARI VE ACENTELerİ, WEB SİTESİ VE KULLANIMINIZLA İlGİlİ OLARAK TÜM GARANTİLERİ, AÇIDAN VEYA ZımNEN REDDEDİlMESİ GEREKTİkLerİnE GÖRE. YOURXSTREAM, WEB SITESININ IÇERIĞININ VEYA BU SITEYE BAĞLı WEB SITELERININ IÇERIĞININ DOĞRULUĞU VEYA EKSIKSIZLIĞI HAKKıNDA HIÇBIR GARANTI VEYA BEYANDA BULUNMAZ VE HERHANGI BIR SORUMLULUK VEYA SORUMLULUK KABUL ETMEZ:

 • İÇERIĞIN HATALARI, HATALARı VEYA YANLıŞLıKLARı VE/VEYA
 • WEB SITEMIZE ERIŞIMINIZDEN VE WEB SITEMIZI KULLANMANıZDAN KAYNAKLANAN KIŞISEL YARALANMA VEYA MADDI HASARLAR, HER NE OLURSA OLSUN,
 • GÜVENLİ SUNUCULARIMIZA VE/VEYA HER HANGİ Bİr KİşİSEL BİLGİ VE/VEYA FINANSAL BİlGİLERİmİzE İzİnSİz ERİşİm VEYA KULLANIMI
 • WEB SİTEMİmİzE VEYA WEB SİTEMİzDEN İlİşİmİn KESİlMESİ VEYA KESİlMESİ VE/VEYA
 • HERHANGI BIR ÜÇÜNCÜ TARAF TARAFıNDAN WEB SITEMIZE VEYA WEB SITEMIZE ILETILEBILECEK HATALAR, VIRÜSLER, TRUVA ATLARı VEYA BENZERLERI, VE/VEYA
 • WEB SİTESİ ÜZERİnDE YAYINLANAN, E-POSTAYLA GÖNDERİlEN, AKTARILAN VEYA BAŞKA Bİr ŞEKILDE KULLANILAN İçERİğİn KULLANIMI SONUCU OLUŞAKONU OLAN HER TÜRLÜ KAYIP VEYA HASARDA HATALAR VEYA EKSIklikler.
 • BAZı YARGı ALANLARı, SATILIKYET, BELIRLI BİR AMACA UYGUNLUK VE İhLAL ETMEME KİmLİk GARANTİsİ GIBI BAZI GARANTİLER İçİn GEREKLİ LİKLEMELER SAĞLAR. YASALARıN IZIN VERDIĞI ÖLÇÜDE, TÜM GARANTILERI HARIÇ TUTARıZ.

YOURXSTREAM HIZMETLERINI “OLDUĞU GIBI” SAĞLAR VE WEB SITESI VEYA HERHANGI BIR HYPERLINKED WEB SITESI ARACıLıĞıYLA ÜÇÜNCÜ BIR TARAF ÇAKAR VEYA SUNULAN HERHANGI BIR ÜRÜN VEYA HIZMET IÇIN GARANTI, ONAYLAMAZ, GARANTI VEYA SORUMLULUK ÜSTLENMEZ VEYA HERHANGI BIR AFIŞ VEYA DIĞER REKLAM ÖZELLIKLI, VE YOURXSTREAM TARAF OLMAYACAK VEYA HERHANGI BIR ŞEKILDE SIZ VE ÜÇÜNCÜ TARAF ÜRÜN VEYA HIZMET SAĞLAYıCıLARı ARASıNDA HERHANGI BIR IŞLEM IZLEMEKTEN SORUMLU OLMAYACAKTıR. HERHANGI BIR ORTAMDA VEYA HERHANGI BIR ORTAMDA BIR ÜRÜN VEYA HIZMET SATıN ALMA GIBI, EN IYI KARAR VE EGZERSIZ DIKKATLI KULLANMAK GEREKIR UYGUN.

6. Sorumluluğun Sınırlandırılması

YASALARıN IZIN VERDIĞI ÖLÇÜDE, YOURXSTREAM’IN, MEMURLARıNıN, YÖNETICILERININ, ÇALıŞANLARıNıN VEYA ACENTELERININ BU ŞARTLAR KAPSAMıNDAKI HER TÜRLÜ HAK TALEBI IÇIN TOPLAM SORUMLULUĞU, ZıMNI GARANTILER DE DAHIL OLMAK ÜZERE, HIZMETLERI KULLANMAK IÇIN BIZE ÖDEDIĞINIZ TUTARLA (VEYA ISTERSEK, SIZE HIZMETLERI TEKRAR SAĞLAMAK IÇIN) SıNıRLıDıR.

HER HALÜKARDA, MEMURLARI, YÖNETİcİLerİ, ÇALIŞANLARI VEYA ACENTELerİ, DOĞRUDAN, DOLAYLI, ARıZI, KAR KAYBI, GELİrLER VEYA VERİlerİ, MALİ ZARARLAR VEYA DOLAYLI, ÖZEL, NETICEDeSİ, ÖRNEK VEYA CEZAI ZARARLARDAN SORUMLU TUTULAMAZ:

 • İÇERIĞIN HATALARI, HATALARı VEYA YANLıŞLıKLARı VE/VEYA
 • WEB SITEMIZE ERIŞIMINIZDEN VE WEB SITEMIZI KULLANMANıZDAN KAYNAKLANAN KIŞISEL YARALANMA VEYA MADDI HASARLAR, HER NE OLURSA OLSUN,
 • GÜVENLİ SUNUCULARIMIZA VE/VEYA HER HANGİ Bİr KİşİSEL BİLGİ VE/VEYA FINANSAL BİlGİLERİmİzE İzİnSİz ERİşİm VEYA KULLANIMI
 • WEB SİTEMİmİzE VEYA WEB SİTEMİzDEN İlİşİmİn KESİlMESİ VEYA KESİlMESİ VE/VEYA
 • HATALAR, VIRÜSLER, TRUVA ATLARI VEYA BENZERLERI, WEB SİTEMİmİzE VEYA WEB SİTESİ İlE İlİşKİLENMİş VE/VEYA
 • GARANTİ, SÖZLEŞME, HAKSıZ FIIL VEYA DİĞER YASAL KURAMLARA DAYALI OLSUN, WEB SİTESİ, SÖZLEŞME, HAKSıZ FIIL VEYA BAŞKA Bİr YASAL KURAMA DAYANARAK GÖNDERİlEN, E-POSTAYLA GÖNDERİlEN, İLEN VEYA BAŞKA Bİr YOLLA SUNULAN Her TÜRLÜ İçERİğİn VEYA HER TÜRLÜ KAYIP VEYA HASARIN NEDEN İLERLİsİ nİTESİ YAPIMIVEYA ZARAR LARININ OLMASI VE SİnXSTREAM’IN BU TÜR ZARARLARIN MÜMKÜN OLMASI İLANI İLANI İLANEDİlİr. SORUMLULUĞUN ÖNLANAN ZAMANI, YÜRÜRLÜKTEKİ YARGIDA YASANIN IZIN VERDİLEN EN BÜNYEDE UYGULANACAKTIR. YOURXSTREAM’IN, KULLANıCı GÖNDERIMLERINDEN VEYA HERHANGI BIR ÜÇÜNCÜ ŞAHSıN HERHANGI BIR IFTIRA, HAKARET VEYA YASA DıŞı DAVRANıŞıNDAN SORUMLU OLMAYACAĞıNı VE SÖZ KONUSU ZARAR VEYA ZARAR RISKININ TAMAMEN SIZE AIT OLDUĞUNU ÖZELLIKLE KABUL EDERSINIZ.

HER DURUMDA, YOURXSTREAM, ONUN MEMURLARı, YÖNETICILERI, ÇALıŞANLARı VEYA AJANLARı MAKUL ÖNGÖRÜLEBILIR DEĞILDIR HERHANGI BIR KAYıP VEYA ZARAR IÇIN SORUMLU OLMAYACAKTıR.

7. YourXStream için Bildirimler

YourXStream web sitesi ve hizmetleri ile ilgili genel sorular bu çevrimiçi formu kullanarak yapılabilir.

YourXStream üçüncü tarafların fikri mülkiyet haklarına saygı duyar. Bir telif hakkı ihlali bildirimi göndermek isterseniz, lütfen prosedürlerimizi kullanın ve bu formla birlikte bir geri alma isteği gönderin. Telif hakkı ihlali iddiaları için YourXStream ‘ in çevrimiçi formunun kullanılmaması incelememizi geciktirebilir.

Uygunsuz içeriği bildirmek gibi içerikle ilgili diğer sorunlar la ilgili iletişim burada yapılabilir.

Bunu yapmak için başarısız olarak doğru form veya kişi yöntemi kullanmak önemlidir, isteğinizi yavaşlatabilir ve hatta fark edilmeden kalmasına neden olabilir.

8. YER VE YARGI, HUKUK SEÇIMI, TAHKIM

8.1 Hizmet Şartları’nın, Web Sitesini kullanımınızın yanı sıra Hizmet Şartları’ndan ve Web Sitesi’ni kullanmanızdan kaynaklanan veya bu Web Sitesi’ni kullanmanızla ilgili her türlü iddianın, kanun hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla Çek Cumhuriyeti yasalarına tabi olacağını kabul edersiniz.

8.2 Ayrıca, Hizmet Şartları’ndan veya Web Sitesini kullanımınızdan kaynaklanan veya web sitesini kullanımınız ile ilgili her türlü iddiayı otuz (30) takvim gününden az bir süre için WGCZ ile dostane istişarelerde bulunarak çözmeye çabaladığınızı kabul edersiniz. Bu dostane istişareler, WGCZ’nin sizi ve iddianızın temelini belirlemek için yeterli bilgi içeren bir anlaşmazlık bildirimini aldıktan sonra başlayacaktır. İhtilaf bildirimi WGCZ, a.s., Krakovska 1366/25, 110 00 Prag, Çek Cumhuriyeti’ne kayıtlı posta ile gönderilmelidir.

8.3 Uyuşmazlık bölüm 8.2 uyarınca dostane istişarelerle çözülemiyorsa, çek devlet mahkemelerinin Çek yasalarına göre münhasır yargı yetkisine sahip olduğu anlaşmazlıklar hariç olmak üzere, taraflardan biri Çek Ticaret Odası’na ve Çek Cumhuriyeti Ziraat Odası’na (“Tahkim Mahkemesi”) bağlı Tahkim Mahkemesi’ne sunulacaktır.

8.4 Bölüm 8.3 kapsamındaki tahkim uyuşmazlıkları, uyuşmazlık bildiriminin WGCZ tarafından alındığı tarihte yürürlükte olan Tahkim Mahkemesi Tahkim Kuralları uyarınca üç hakemden oluşan bir komisyon tarafından çözülecektir. Elde edilen tahkim ödülü nihai ve taraflar için bağlayıcı olacaktır.

8.5 Bölüm 8.3 uyarınca tahkim in yeri Prag, Çek Cumhuriyeti olacaktır. Duruşmaprag, Çek Cumhuriyeti’nde yapılacak ve tahkim dili İngilizce olacaktır.

9. Genel

Bu hizmet koşulları, gizlilik politikası, yükleme formunda yazılı kurallar ve Web Sitesinde yayınlanan diğer yasal bildirimler, siz ve YourXStream arasındaki sözleşmenin tamamını oluşturur. Bu hizmet şartlarının herhangi bir hükmünün yetkili yargı mercii tarafından geçersiz görülmesi halinde, bu hükmün geçersizliği, bu hizmet şartlarının kalan hükümlerinin geçerliliğini etkilemeyecektir ve bu hükümler tam olarak yürürlükte kalacaktır. Bu hizmet şartlarının herhangi bir hükmünden feragat edildiği veya bu hükümden veya başka bir hükümden feragat edildiği kabul edilmeyecek tir ve YourXStream’in bu hizmet şartları uyarınca herhangi bir hak veya hüküm vermemesi söz konusu hak veya hükümden feragat ettiği anlamına gelmez.

Bu şartları herhangi bir zamanda ve herhangi bir nedenle, önceden haber vermeksizin değiştirme hakkımızı saklı tutuyoruz. Bu Hizmet Şartlarında önemli değişiklikler yapıldığında sizi bilgilendirmeye çalışsak da, herhangi bir değişiklikten haberdar olmak için bu koşulların en güncel sürümünü düzenli aralıklarla gözden geçirmeniz önerilir. Yeni koşulları kullanıma sunduğumuzda, bu değişiklikler hemen yürürlüğe girer ve web sitesini yürürlüğe girdikten sonra kullanırsanız, bu değişikliklere bağlı olarak anlaşmanız anlamına gelir. Geçerli olduğu durumlarda, Şartlar ve Koşullar’ın İngilizce sürümü tüm yabancı dil sürümlerine göre geçerli olacaktır.

10. Diğer

Kelime genç yaş 18-20 yaş genç yetişkinler tanımlamak için kullanılır. Açık ve belgelenmiş bir bildirim aldıktan sonra, 18 yaşın altındaki kişilerin yer aldığı tüm içerikleri hızlı bir şekilde sileceğiz.